Velkommen til A/B Viben.  
Med denne nye webportal, ProBo, har vores ejendom fået en ny platform inklusive ny hjemmeside.
Roller i ProBo kan være gæst, beboer, bestyrelse, serviceperson eller administrator. 
Alle roller – på nær gæst – kræver at man er oprettet i systemet med et login.

Du/I kan her på hjemmesiden, under de forskellige faneblade i venstre side, finde diverse generelle oplysninger om vores andelsboligforening. Kontakt endelig bestyrelsen for yderligere information.