Velkommen til A/B Viben.  
Med denne nye webportal, ProBo, har vores ejendom fået en ny platform. Platformen sammenkobler roller og rettigheder i ejendommen. 
Roller i ProBo kan være gæst, beboer, bestyrelse, serviceperson eller administrator. 
Alle roller – på nær gæst – kræver at man er oprettet i systemet med et login.

Under de forskellige faneblade i venstre side kan du/I dog finde diverse generelle oplysninger om vores andelsboligforening. Kontakt endelig bestyrelsen for yderligere information.